Workshops

Workshops 2019

Er zullen zes verschillende workshops plaatsvinden gedurende het symposium. Lees hieronder meer over de workshops.


Neurochirurgie

Mijn naam is Dharmin Nanda. Ik werk als neurochirurg in Isala. Mijn aandachtgebieden zijn onder ander vasculaire neurochirurgie en schedelbasis-chirurgie/oncologie.

Een subarachnoïdale bloeding (SAB) uit een geruptureerd aneurysma is een ernstige vorm van een beroerte, die bij circa 9 per 100.000 patiënten per jaar voorkomt. Voor Nederland betekent dit dat ongeveer 1.500 patiënten per jaar een dergelijke bloeding krijgen.
Patiënten presenteren zich met een acute, ongekend hevige hoofdpijn en worden meestal snel in een ziekenhuis opgenomen met mogelijkheden voor vasculaire interventies, waardoor een onderliggend aneurysma tegenwoordig sneller gediagnosticeerd kan worden dan vroeger. Vroeg afsluiten van een aneurysma middels coilen of operatief clippen is wenselijk vanwege het risico op een nieuwe bloeding.

Een SAB heeft een slechte prognose. Vijfendertig procent van de patiënten overlijdt in de eerste uren tot weken na de bloeding, en van de overlevende patiënten blijft ongeveer een derde afhankelijk van hulp voor basale activiteiten in het dagelijkse leven, zoals wassen en aankleden.

We zullen het tijdens de workshop hebben over de operatieve behandeling van zo’n aneurysma.


Militaire Duikgeneeskunde

Thijs Wingelaar studeerde geneeskunde in Amsterdam en wisselde het ziekenhuis in voor de Zeven Zeeën. Hij heeft als arts bij de Koninklijke Marine gevaren als eskaderarts van een NAVO-inzet en is sinds 2015 werkzaam bij het Duikmedisch Centrum. In zijn werk mag hij zich bezighouden met de onderwaterfysiologie ten behoeve van de wereldwijde inzet van de Defensie Duikgroep, de onderzeedienst en de duikers van de Special Operations Forces. Daarnaast verdiept hij zich in de wetenschap middels een promotieonderzoek naar pulmonale zuurstoftoxiciteit, welke hij in 2020 verwacht af te ronden.

In deze workshop zal middels casuïstiek een aantal aspecten van de duikgeneeskunde de revue passeren. De insteek van deze workshop is om jullie, ongeacht welk specialisme het later ook gaat worden, inzicht te geven in de denkwijze van environmental medicine: wat doen ‘extreme omstandigheden’ met het lichaam als je gezond bent. En vanuit dat startpunt: kun je dan duiken als je (goed gereguleerde) hypertensie, astma of ADHD hebt?


Anesthesie

Mijn naam is Karel Kuizenga. Ik ben plaatsvervangend opleider anesthesiologie en beoefen de anesthesiologie nu 34 jaar. Je zou dan denken dat je alle ins en outs wel kent. Maar ook voor mij is er nog veel onbekend. In de workshop wil ik uitleggen hoe anesthesiologen patiënten verdoven voor operaties en ingrepen en hoe ze dit sturen. Algehele anesthesie, sedatie en regionale anesthesie komen aan de orde met hun mogelijkheden en voor- en nadelen. Ook nadelige effecten van een ingreep met anesthesie als delier, cognitieve dysfunctie, pijn en misselijkheid komen aan de orde. Tijdens de workshop is er ook gelegenheid tot interactieve discussie over andere onderwerpen die met anesthesie te maken hebben.


Neuroradiologie

In deze workshop zal je meegenomen worden in de (functionele) beeldvorming en de spannende anatomie van ons brein… Er komen verschillende afbeeldingstechnieken aan bod aan de hand van diverse pathologie die zich kan afspelen in ons hoofd. Ik zal spreken over zowel het diagnostische deel als het interventie deel van de neuroradiologie zoals we die in Isala tegenkomen. Wees niet bevreesd, er is alle tijd om mee te doen en om het tempo van deze workshop te helpen bepalen. Er is echter zoveel te vertellen over ons brein en de neuroradiologie dat jullie me mogelijk moeten afremmen…

Sinds 2009 werk ik in de Isala als neuro-/interventie radioloog, en ben sinds een jaar tevens opleider. Ervoor werkte ik ruim 12 jaar in het Erasmus MC in Rotterdam waar ik ook opgeleid ben. In Isala werken we als vakgroep orgaangericht, een ieder heeft 2 tot max 4 aandachtsgebieden. Zo proberen we kwaliteit te leveren en een goede gesprekspartner te blijven voor onze aanvragers.


Solliciteren – MeDoc

Vind je het leuk om meer inzicht te krijgen in het proces van carrièreplanning en solliciteren? Kom dan naar de workshop solliciteren die Me-doc zal geven tijdens het Van Gils Symposium. Aan de hand van het begrip professionele identiteit zal Maran Jansen van Me-doc meer vertellen en de interactie aan gaan over het proces van de sollicitatie, de aanloop er naartoe en natuurlijk het gesprek zelf. Na afloop krijg je ook nog de mogelijkheid om je CV te laten beoordelen.


Wat voor arts word jij? – Viamedica

Als je 18 bent en Geneeskunde gaat studeren, staat deze hele wereld vaak nog helemaal open. Niet bevooroordeeld door ervaringen en kennis, sta je aan het begin van een enerverende, spannende, maar soms ook moeilijke carrière. De meesten van jullie hebben aan het einde van hun Master vaak hele andere ideeën en plannen dan ze hadden toen ze net begonnen.
Keuzestress hoort bij het vak. Niet alleen in het veld, maar de keuzes die je maakt kunnen van invloed zijn op je opleidingskansen of de keuzes die je hebt gemaakt, passen niet meer bij jou of hebben anders uitgepakt. Hoe weet je nou wat een goede keuze is, waar baseer je je keuzes op en mag je “verkeerde” keuzes maken?

ViaMedica is al meer dan 15 jaar intermediair voor medisch specialisten en basisartsen. Naast het vinden van een leuke (eerste) baan, helpen wij jonge dokters met coaching en loopbaanadvies. Als arts weten wij heel goed hoe het veld in elkaar steekt en kunnen daarom inspelen op ieders wensen.
Linda van de Velde is zelf arts, met ervaring in de Chirurgie, Huisartsgeneeskunde en Sociale Geneeskunde en is ervaringsdeskundige op het gebied van keuzestress bij jonge artsen.